Dupa ce ati obtinut autorizatia de construire si ati contractat o firma de executie, urmatoarea etapa obligatorie inainte de inceperea constructiei este angajarea unui diriginte de santier si a unui responsabil tehnic cu executia. Din data de 31.08.2015, conform legii, nicio cladire nu mai poate fi construita, fara angajarea unui diriginte de santier si a unui RTE.

Dirigintele de santier are urmatoarele responsabilitati:

– verificarea documentatiei necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire;
– verificarea proiectului, a caietelor de sarcini ;
– participarea la trasarea lucrarii;
– verificarea executiei lucrarii in conformitate cu proiectul si caietele de sarcini;
– urmarirea respectarii tehnologiilor de executie pentru a asigura o lucrare de calitate;
– nu permite realizarea unor lucrari neautorizate sau folosirea unor materiale necorespunzatoare;
– va participa la verificari si la intocmirea proceselor verbale la fazele determinante.

Daca sunteti in cautarea unui diriginte de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor in Bucuresti, sau in judetul Ilfov, ne puteti contacta pentru o oferta personalizata.

Telefon: 0765 458 387   sau   0727 219 376


NCS PROJECT & DESIGN 

Orice act de vanzare sau inchiriere care are loc fara existenta certificatului energetic este nul. Atat un audit energetic, cat si un certificat energetic pentru o constructie este realizat de catre un auditor energetic atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Dirigintele de şantier este autorizat de ISC să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier şi este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul acestora.Conform Legii 177/2015 care modifică şi completează Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, toate persoanele care vor să-şi construiască locuinţe,atat in mediul urban cat si in cel rural,  trebuie să angajeze un diriginte de şantier autorizat, a cărui principală responsabilitate e sa verifice calitatea lucrărilor. Serviciile de dirigenţie de şantier se tarifează în funcţie de mai multe criterii, însă cele mai importante sunt: distanţa până la locaţie, frecvenţa şi numărul de vizite în şantier, complexitatea şi tipul proiectului (casă, bloc sau hală). Dacă proiectul este complex, frecvenţa vizitelor pe şantier e mai mare.